Podsumowanie prac grupy projektowej z Wesołej!

Zobacz jak przebiegały prace w grupie z dzielnicy Wesoła ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica!

Liczba spotkań warsztatowych: 5

Prace grupy warsztatowej z dzielnicy Wesoła

Wyzwanie, nad którym pracowaliśmy: Ograniczenie powierzchni komunikacji samochodowej na terenie szkolnym i przeznaczenie odzyskanej w ten sposób przestrzeni na funkcję rekreacyjną dla uczniów. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu przed szkołą.

Główne działania: Przeprowadzenie tygodniowego eksperymentu w dniach 16 -20 maja 2022 r., podczas którego parking na terenie szkoły został wyłączony z ruchu dla nauczycieli i rodziców. W miejscu parkingu stanęły meble miejskie, ławki, zieleń oraz sprzęt do zabawy dla uczniów. Podczas eksperymentu prowadzone były badania jakościowe, sprawdzające reakcję społeczności szkolnej i okolicznych mieszkańców na podjęte działania.

Co udało nam się osiągnąć?

  • efektywna współpraca i duże zaangażowanie wielu grup społeczności szkolnej: rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz władz samorządowych 
  • spotkanie z nauczycielami i konsultacja koncepcji działań podczas Rady Pedagogicznej
  • rozpoznanie miejsc niebezpiecznych w okolicy szkoły
  • stały kontakt z władzami dzielnicy 
  • przeprowadzone badania potwierdzają potrzebę dzieci do spędzenia czasu przed szkołą w bezpiecznej przestrzeni, w której mogą porozmawiać, zjeść czy pobawić się
  • podjęcie przez dyrekcję próby stałej zmiany zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły oraz ograniczenia parkowania przed placówką dla rodziców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.