Twórcy projektu

Liderem projektu jest Fundacja Rodzic w mieście , która działa na rzecz włączania rodziców do życia społecznego i kulturalnego. W sposób kompleksowy podejmujemy zagadnienia związane z aktywnością społeczną rodziców z małymi dziećmi “work&family balance” i “urban parenting”. Fundacja jest współtwórcą broszury edukacyjnej skierowanej do nauczycieli “Bezpieczna droga do szkoły Twojego Dziecka”, są członkami Federacji Piesza Polska oraz Warszawskiej Masy Krytycznej, a także Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, Komisji Dialogu Społecznego m.st. Warszawy ds. Transportu, Grupy Roboczej ds. Klimatu i Środowiska Akcji “Nasz Rzecznik” oraz Clean Cities Campaign.

Fundacja Wzornictwo i Ład od 2017r. działa w sferze poprawy jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Zajmują się monitorowaniem i inicjowaniem zmian dla takich przestrzeni jak skwery, parki, place zabaw
(by były bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców i estetyczne), ale także ulice i
chodniki zajęte przez samochody, na których piesi mają często trudności w poruszaniu.
Promują dobrą architekturę placówek edukacyjnych przez pokazywanie udanych projektów
budynków przedszkolnych i szkolnych. Swoją uwagę skupiają także na przestrzeni wokół
szkół, która wydaje się nam wciąż mało przyjazna dla uczniów i nie respektująca ich potrzeb. Są współautorami broszury edukacyjnej dla nauczycieli promującej zdrowe nawyki
przy pokonywaniu drogi między domem a szkołą, która po pandemii zostanie
upowszechniona w szkołach w Warszawie i będzie dostępna także dla placówek w innych
ośrodkach, w celu wykorzystania jej na zajęciach z uczniami. Prowadzą Mikromiasto czyli
Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) na Mokotowie, które działa na rzecz integracji
sąsiedzkiej oraz edukacji kulturalnej.

Warszawski Alarm Smogowy walczy o lepsze powietrze, co oznacza walkę o zmniejszenie ruchu samochodowego, który jest głównym emitentem zanieczyszczeń w mieście. Mają ogromne doświadczenie w obszarze zmian środowiskowych, zaplecze merytoryczne i autorytet. Współtworzą
inicjatywę Alternatywna Warszawa. Teraz chcą w działania ograniczające ruch
samochodowy zaangażować się ze zdwojoną siłą, by otoczenie szkół było bezpieczne, wolne
od zanieczyszczeń i niebezpieczeństw wynikających z nadmiaru samochodów. WAS ma
rozpoznawalną markę i doświadczenie we współpracy z mediami podejmującymi
zagadnienia ekologiczne. Bardzo sprawnie komunikują się z odbiorami w mediach
społecznościowych i to doświadczenie będziemy chcieli również wykorzystać w komunikacji
działań zgłaszanego projektu. Są współtwórcami broszury edukacyjnej skierowanej do
nauczycieli “Bezpieczna droga do szkoły Twojego Dziecka”, są członkami Federacji Piesza
Polska oraz Warszawskiej Masy Krytycznej.