Zespół projektowy

Agnieszka Krzyżak-Pitura – prezeska zarządu i założycielka Fundacji Rodzic w mieście. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania projektem i zespołem.

Iwona Oskiera – studentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca 2021 roku związana z Fundacją Rodzic w mieście, gdzie wspiera bieżące działania projektowe. Wegetarianka, pasjonatka kultury i sztuki, zaangażowana społecznie w działania badawcze i edukacyjne.


Dorota Kupper – prezeska Fundacji Wzornictwo i Ład, prawniczka i mediatorka. Działała w organizacjach  społecznych zajmujących się prawami człowieka i ochroną środowiska. Miejska aktywistka, w ramach  Inicjatywy lokalnej założyła i prowadziła ogród społeczny na terenie Starego Mokotowa,  uczestniczyła jako konsultantka przy opracowywaniu koncepcji powstania Centrum Lokalnego na  Mokotowie, prowadzi Mikromiasto czyli MAL na Mokotowie, które działa na rzecz integracji  sąsiedzkiej oraz edukacji kulturalnej, wspiera inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia w  Warszawie.

Agnieszka Drozd –  członkini zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, dziennikarka. Posiada  kilkunastoletnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych. Przez kilka lat mieszkała w  Sztokhlomie, skąd relacjonowała m.in. działania miejskie i propiesze.

Kinga Markert – Specjalistka od dialogu w relacjach międzyludzkich. Moderuje konsultacje społeczne na zlecenie samorządów i inwestorów, a także warsztaty strategiczne, konferencje, czy spotkania. Trenerka biznesu i umiejętności społecznych. Mediatorka w sporach społecznych, gospodarczych, pracowniczych i sądowych. Założyła i prowadzi od 2007 r. ośrodek Markert Mediacje, partnerka w Fundacji Konsultacje Społeczne, członkini zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów przy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka psychologii UW.

Paweł Jaworski – filozof i urbanista. Twórca projektu „Żywa Ulica”. Rozwija autorską metodę urbanistyki eksperymentalnej, łączącą badania, projektowanie oraz partycypację. Miastom mierzącym się z negatywnymi skutkami rozwoju motoryzacji pomaga zaplanować zmiany, wdrożyć nowe pomysły oraz przetrwać rodzące się nieuchronnie konflikty. W 2017 roku w Dąbrowie Górniczej przygotował pierwszą w Polsce koncepcję przekształcenia ulicy śródmiejskiej poprzez testowanie rozwiązań tymczasowych wspólnie z osobami, które z niej korzystają na co dzień. W podobny sposób pracował w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Bytomiu. Dziś zajmuje się przede wszystkim planem mobilności dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i kompleksową przemianą oraz przebudową przestrzeni publicznej Starego Miasta w Szczecinie.