O projekcie

Fundacja Rodzic w mieście (Lider projektu) wraz z Warszawskim Alarmem Smogowym oraz Fundacją Wzornictwo i Ład realizuje projekt Alternatywna Warszawa – nowa szkolna ulica, którego celem jest stworzenie modelu współpracy szkoły, rodziców, dzieci i mieszkańców z władzami na rzecz realnej zmiany szkolnej ulicy na bezpieczniejszą, zachęcenie do zmiany nawyków podróży do szkoły oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Chcemy rozpocząć merytoryczną i włączającą obywateli debatę dotyczącą dzieci w mieście, ich potrzeb i praw związanych z bezpieczeństwiem, oddychaniem zdrowym powietrzem i rozwojem zgodnym z potrzebami społecznymi i fizycznymi. Projektem chcemy w merytoryczny sposób przedstawiać potrzeby transportowe mieszkańców, ich oczekiwania względem bezpieczeństwa na ulicach, wyglądu szkolnych ulic i jakości powietrza jaką oddychają. 

Chcemy pokazać im jak szukać wspólnych rozwiązań, kompromisów, uwzględniać potrzeby innych oraz przyjąć perspektywę dzieci, jako mieszkańców miast. Dwutygodniowa akcja urbanistyczna pokaże jak może wyglądać bezpieczna i przyjazna szkolna ulica, a 4 kolejne będą gotowe do realizacji. 

Chcemy skorzystać z metody experimental urbanizm aby pokazać, że lepsze otoczenie szkół jest
możliwe, a brak działań w tym obszarze często jest wynikiem obaw przed nieznanym i niechęci do
zmiany nawyków, spróbowania nowego. Dotychczasowe działania władz stolicy pokazują brak
pomysłu na zmianę ulic. Wszelkie projekty samorządowe dążące do poprawienia bezpieczeństwa
dzieci przy szkołach ograniczają się do wyniesień lub doświetleń przejść dla pieszych i zajęć
edukacyjnych o bezpieczeństwie drogowym z rozdaniem odblasków. Decydenci zapominają, że dzieci
ze swej natury są ruchliwe i spontaniczne, a uczenie ich rozglądania się przed przejściem powinno
być jedynie elementem budowania ich bezpieczeństwa przy szkole. Władze miasta nie chcą
realizować bardziej odważnych rozwiązań gwarantujących dzieciom nie tylko bezpieczeństwo i czyste
powietrze, ale także możliwość spędzania czasu z rówieśnikami w estetycznej przyjaznej przestrzeni
przy szkole.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.