Podsumowanie prac grupy projektowej ze Śródmieścia!

Po blisko czterech miesiącach współpracy z pięcioma grupami projektowymi możemy pochwalić się rezultatami, które wspólnie z nimi osiągnęliśmy. Spójrz jakie działania podjęliśmy w dzielnicy Śródmieście ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich i jakie zmiany udało nam się zrealizować!

Liczba spotkań warsztatowych: 7

Wyzwanie, nad którym pracowaliśmy: zbadanie nastrojów społecznych i opinii grup społecznych (uczniów okolicznej szkoły, rodziców, mieszkańców, pracowników okolicznych miejsc pracy) w związku z tymczasową zmianą zagospodarowania i funkcjonowania ulicy.

Główne działania: 6 maja 2022 r. na ul. I. J. Skorupki odbyła się akcja Ulice dla dzieci #StreetsForKids, będąca częścią europejskiego wydarzenia odbywającego się na 160 ulicach, koordynowana przez Clean Cities Campaign (Kampanię na rzecz Czystych Miast).

Akcja otrzymała tytuł „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego WUF11″. To najważniejsza globalna konferencja na temat zrównoważonej urbanizacji.

Akcja trwała przez cały dzień, a na ulicy zostały ustawione meble miejskie, sprzęt do zabaw dla osób uczących się w pobliskiej szkole czy wystawy w klimacie eko. Zastosowaliśmy także innowacyjną metodę przejazdu przez ulicę, z pomocą roślinności stworzyliśmy esowanie toru jazdy, które ogranicza prędkość jeżdżących samochodów. W działania udało nam się zaangażować lokalnych partnerów, którzy wsparli nas w przygotowaniu akcji. Podczas wydarzenia przeprowadziliśmy badania jakościowe opinii użytkowników ulicy. Udało nam się porozmawiać z 70 osobami, które podzieliły się z nami swoją opinią na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy. 

Akcja #StreetsForKids na ul. I. J. Skorupki w Warszawie

Co udało nam się osiągnąć?

  • rozpoznanie potrzeb zagospodarowania miejsca przed szkołą wśród osób uczący się w szkole
  • promocja ruchu pieszego i rowerowego w drodze do szkoły 
  • z przeprowadzonych badań wynika, że 85% badanych porusza się po ul. I. J. Skorupki pieszo, a kumulacja samochodów w godzinach porannych zwiększa poczucie niebezpieczeństwa
  • zarówno dzieci, jak i seniorzy wykazują potrzebę zwiększenia zielni na ulicy oraz miejsc, w którym będą mogli swobodnie usiąść i porozmawiać
  • wystosowaliśmy apel do władz Warszawy o stopniowe powstawanie ulic wolnych od ruchu i spalin samochodowych oraz bezpiecznych i zielonych przestrzeni wokół szkół https://rodzicwmiescie.pl/wp-content/uploads/2022/08/List_do_wladz_miast_PL.docx-2.pdf
  • trwają rozmowy z władzami Warszawy, które zmierzają do kontynuacji działań

Źródło: Clean Cities Campaign

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.