Model współpracy

Efektem projektu będzie stworzony model współpracy trójstronnej – lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i samorządu w obszarze tworzenie bezpieczniejszego, włączającego i odpowiadającego na potrzeby dzieci otoczenia szkoły. Nasze doświadczenia pracy przy projekcie zostaną spisane i opublikowane, aby mogły służyć kolejnym grupom, społecznościom, inicjatywom w działaniu w obszarze lokalnej zmiany społecznej.