Grupy warsztatowe

W projekcie pod okiem ekspertów pracuje 5 grup złożonych z lokalnych społeczności przyszkolnych. To dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, mieszkańcy szkolnej ulicy, lokalni przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele jednostek miejskich i organizacji pozarządowych.

Grupy tworzą prototyp, który jest efektem wizji nowego otoczenia szkoły, wypracowanej podczas spotkań warsztatowych. Celem tego działania jest szukanie kompromisów i rozwiązań odpowiadających na potrzeby różnych grup społecznych związanych ze szkolną ulicą, uwzględniających priorytet bezpieczeństwa i potrzeb uczniów szkoły.