Co jest celem projektu?

Cel projektu to stworzenie modelu współpracy szkoły, rodziców, dzieci i mieszkańców z władzami na
rzecz realnej zmiany szkolnej ulicy na bezpieczniejszą, zachęcenie do zmiany nawyków podróży do
szkoły oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Chcemy rozpocząć merytoryczną i włączającą
obywateli debatę dotyczącą dzieci w mieście, ich potrzeb i praw związanych z bezpieczeństwiem,
oddychaniem zdrowym powietrzem i rozwojem zgodnym z potrzebami społecznymi i fizycznymi.
Projektem chcemy w merytoryczny sposób przedstawiać potrzeby transportowe mieszkańców, ich
oczekiwania względem bezpieczeństwa na ulicach, wyglądu szkolnych ulic i jakości powietrza jaką
oddychają. Metody wybrane w realizacji projektu mają pokazać jego uczestnikom w jaki sposób mogą
realnie wpływać na funkcjonowanie swojej lokalnej społeczności, wpływać na decyzje władz
lokalnych, monitorować ich działania i zobowiązania oraz oczekiwać od nich włączania mieszkańców
w proces decyzyjny.

Celem prac warsztatowych zaplanowanych w projekcie jest włączenie w proces projektowy różnych, często postrzeganych jako przeciwnych sobie, grup: dzieci, rodziców, dyrekcji szkół, mieszkańców,
urzędników. Chcemy pokazać im jak szukać wspólnych rozwiązań, kompromisów, uwzględniać
potrzeby innych oraz przyjąć perspektywę dzieci, jako mieszkańców miast. Dwutygodniowa akcja
urbanistyczna pokaże jak może wyglądać bezpieczna i przyjazna szkolna ulica, a 4 kolejne będą
gotowe do realizacji. Jej twórcy otrzymają narzędzia, aby samodzielnie – po zakończeniu projektu –
podejmować działania na rzecz realizacji ich projektów. W ten sposób projekt przyczyni się do realnej
aktywności społecznej jego uczestników. Działania komunikacyjne i edukacyjne projektu nacelowane
są na zwiększenie świadomości rodziców, dzieci i mieszkańców (nie tylko Warszawy) dotyczącej ich
wpływu na kształt miast, ich własnych ulic oraz wpływu kształtu przestrzeni na zdrowie, kondycję
psychiczną i rozwój społeczny mieszkańców miast, a w szczególności dzieci.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.